Regler for Grundejerforeningens container samt den kommunale storskraldordning:1. Haveaffald.


Containeren må kun benyttes til haveaffald. Haveaffald er blade, græs, grene m.v. Og det bliver senere omdannet til kompost. Haveaffald er fx ikke plastiksække, hønsenet, tagplader, sofaer, køleskabe, cykler og byggematerialer. Containeren skal være lukket korrekt inden afhentning, og den må ikke overfyldes (der må ikke stikke grene op over kanten). Hvis dette ikke overholdes, kan vognmanden afvise at hente den.


Containerpladserne skal være let tilgængelige ved opstillingen. Vognmanden har i flere tilfælde haft vanskeligt ved at få containeren placeret på de aftalte pladser på grund af parkerede biler. I gentagelsestilfælde kan det blive nødvendigt at sløjfe disse pladser.


Containeren må kun benyttes af grundejerforeningens medlemmer. Hold øje med, at der ikke sker misbrug. 


Hvis ikke disse regler overholdes, bliver det meget dyrere at komme af med haveaffaldet.


Containeren står hele ugen på samme sted. Om tirsdagen tømmes containeren og placeres et nyt sted. Hvis der ikke er fyldt ret meget i containeren, kan det dog forekomme, at den bliver stående endnu en uge på samme sted.


Alle henvendelser vedr. containerordningen rettes til Digehavens Bestyrelse (adresser og telefonnumre fremgår af foreningens hjemmeside). Der må ikke rettes henvendelse direkte til kommunen eller til vognmanden.


Har du store mængder haveaffald ( mindst 2 m3 ), kan du bestille gratis afhentning via hjemmesiden htk.dk/affald – udfyld skemaet 


Ny affaldsordning i 2022


Alle husstande i Høje-Taastrup Kommune har fået ny affaldsordning, så vi kan genanvende mere af vores husholdningsaffald.


Ordningen er trådt i kraft i 1 januar 2022.

2. Uddrag fra den kommunale affaldsfolder


Genbrugsstationen, Lervangen 1-3:


Hjemmeside:

https://www.htk.dk/Bolig-og-veje/Husholdningsaffald/Genbrugsstation


Åbningstider:


kl. 10 – 18, alle ugens dage (de sidste lukkes ind 17:45)


Dog lukket 24., 25., 26. og 31. december samt den 1. januar