Økonomi

Klik her ved :   Betalingsservice online tilmelding   Betaling af kontingent sker via BetalingsService.

Grundejerforeningens BS-oplysninger er:
PBS nr. 04351835
debitorgruppe 00001
kundenummer er første bogstav i vejnavn + nr. (uden mellemrum)

Kontingentet bliver normalt trukket hvert år den sidste bankdag i november (Ofte den 30.11)

Eksempler på kundenumre

Adresse / kundenummer

  • Stendiget 35 = s35
  • Midtervej 15 = m15
  • Kirkestien 37 = k37

Information til advokat / mægler

Der skal kun betales kontingent og indskud til Grundejerforeningen.
Der er ikke drøftet forslag, som vil medføre ekstraordinær forhøjelse af kontingentet.Der er ikke fællesantenneanlæg i området.
Husk at give kassereren besked om ejerskifte.
Alle har betalt kontingent for året 2019-2020
Bank: Nordea regnr. 2275 kontonr. 7552 997 624